POLITIKA KVALITY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť liqoil-pharm sa zaoberá  vývojom a výrobou kozmetických výrobkov v rôznych aplikačných formách, výživových doplnkov a dietetických potravín.

Hlavným cieľom spoločnosti je ponúknuť zákazníkom bezpečné produkty najvyššej možnej kvality pre udržanie zdravej pokožky a podporu ich zdravia. Pri vývoji aplikujeme najnovšie poznatky s dôrazom na ochranu životného prostredia. Výsledkom sú inovatívne bezpečné produkty, ktoré obsahujú vždy „niečo navyše“.

Napĺňanie stanovených cieľov realizujeme aplikovaním a integrovaním požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a to hlavne:

  • dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z legislatívy (certifikovanie produktov, ohláška..) a všetkých dohodnutých požiadaviek zo strany zákazníkov a ostatných dotknutých strán;
  • komunikovaním dôležitých informácií týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci organizácie, so zákazníkmi, regulačnými orgánmi, dodávateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami;
  • neustálym monitorovaním systému manažérstva za účelom jeho trvalého zlepšovania,
  • uplatňovaním princípov prevencie a analýzy rizika, a tak predchádzať vzniku nežiaducich stavov a situácií;
  • vytváraním vzájomne vyhovujúcich vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, ale aj spolupracovníkmi, založených na vzájomnej dôvere a úcte, aby viedli k dlhodobej spolupráci;
  • podporovaním profesijného rastu jednotlivých členov tímu a zvyšovaním ich povedomia v oblasti produkcie kvalitných a bezpečných výrobkov s ohľadom na ochranu životného prostredia;
  • analyzovaním pozície firmy na trhu, neustálim preskúmavaním, vyhodnocovaním a optimalizovaním činností a aplikovaním poznatkov do cieľov spoločnosti.

 

Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z nás. Vážme si ho a podporme svojou každodennou kvalitnou prácou.

Zaručujeme:   

  • vysokú kvalitu
  • zodpovedný prístup
  • rýchlu realizáciu